Nå starter gravearbeidet i Storasundgata

Onsdag 15. august starter Haugesund kommune arbeidet med å skifte gamle vann- og avløpsledninger i Storasundgata. Gravearbeidet påvirker både gående og trafikanter. Prosjektleder i Haugesund kommune, Tor Kåre Mæland, håper på forståelse av at arbeidet vil føre til omkjøringer, økt anleggstrafikk og støy.

Til elever ved Rossabø skole

Fra og med onsdag 15. august til og med 12. september blir Spannavegen stengt ved Storasundsgt (Kiwikrysset). Biltrafikk nordfra til Rossabø skole må skje ved omkjøring i Karmsundsgata.
Alle elever som bor i området som avgrenses av Spannavegen, Storasundsgata, Fjellvegen og Stavangergata skal legge skolevegen om Fjellvegen, krysse Fridjof Øvrebøsgate og gå inn til skolen via småvegene ved Atriumshusene, Rossabø ungdomslag sitt hus og inn i skolegården fra øst ved sykkelparkeringen.

Hør intervjuet med prosjektleder Tor Kåre Mæland på Radio 102 >>>

Hva skal gjøres?
Gamle vann- og avløpsledninger i Storasundgata skal byttes ut, og deretter skal det også lages nye sykkelvei. Gravearbeidet, som skal utføres av entreprenør Birkeland Maskinentreprenør as, strekker seg fra krysset i Spannavegen og østover til krysset ved Fridtjov Øvrebøes gate. Det skal legges ny vann- og avløpsledning samt overvannsrør. Når at gravearbeidet er ferdig vil "Sykkelbyen Haugesund Karmøy" lage ny sykkelvei i Storasundgata. Reguleringsplan for sykkelvegen er under utarbeidelse av Statens vegvesen.

Hvorfor?
Haugesund kommune driver kontinuerlig med utskifting av gamle vann- og avløpsledninger. Gamle rør skal skiftes ut, og gamle avløpsledninger skal separeres slik at kloakk får et rør og regn- og veivann får eget rør. Kloakk blir da ledet til kloakkrenseanlegget på Årabrot, mens regn- og veivann blir sluppet til nærmeste sjø/vassdrag.

Hva betyr det for meg?
Storasundgata vil bli stengt i anleggsperioden og de som blir berørt må benytte Fjellvegen/Stavangergata til omkjøring. Kartet viser Storasundgata og hvor det vil være stengt. Det vil bli utført sprengningsarbeid som varsles med sirener. Adgang innenfor anleggsområdet er forbudt og kommunen ber foresatte informere barn om at området er farlig å ferdes i. 

Kart Storasundgata     Oppdeling av trinnplaner arbeid Storasundsgata

(klikk på bildet for å få det i fullskjerm)

Sikkerhet skal ivaretas 
Jon Erlend Sørhaug, som er anleggsleder hos Birkeland Maskinentreprenør, sier at sikkerhet og trygghet står i fokus under gravearbeidet. Det blir satt opp sperringer til området og ingen har adgang til anleggsområdet. De myke trafikantene skal få trygge veier å gå på mens arbeidet pågår. Gravearbeidet blir delt opp i flere faser slik at sikkerheten til alle blir ivaretatt gjennom hele perioden. Birkeland maskinentreprenør starter sitt arbeid mandag 6. august. Det blir rigging av området først før selve gravingen begynner noen dager senere.

Det er Cowi som har stått for prosjekteringen, hvor VVA-ingeniør Martin Skogerbø er prosjekteringsansvarlig for dette prosjektet. 

Tor Kåre Mæland, Haugesund kommune, Jon Erlend Sørhaug, Birkeland Maskinentreprenør as og Martin Skogerbø, Cowi (Foto: Tove Bruksås)    Fra venstre: Tor Kåre Mæland, Haugesund kommune, Jon Erlend Sørhaug, Birkeland Maskinentreprenør as og Martin Skogerbø, Cowi (Foto: Tove Bruksås)

På befaring i Storasundgata (Foto: Tove Bruksås)    Fra venstre: Martin Skogerbø, Cowi, Jon Erlend Sørhaug, Birkeland Maskinentreprenør as og Tor Kåre Mæland, Haugesund kommune (Foto: Tove Bruksås)

Tidsperspektiv
Oppstart er etter sommeren 2018 og gravearbeidet vil vare til våren 2019. Når gravearbeidet er ferdig vil «Sykkelbyen Haugesund Karmøy» lage ny sykkelveg i området. Mer informasjon om fremdrift og status i prosjektet vil legges ut på kommunes nettside.

Kontaktinformasjon:

Entreprenør Birkeland Maskinentreprenør as
Tlf: 930 15 537 E-post:

Teknisk enhet i Haugesund kommune
Tlf: 52 74 45 50 
E-post:  merket med emne: Gravearbeid Storasundgata

Sykkelbyen Haugesund Karmøy
Tlf: 52 74 30 00
E-post: 

Utskrift