Siste etappe på hovedvannledningen i Skjoldavegen

Den siste etappen av fornying av hovedvannledningen i Skjoldavegen er i gang. Dette medfører noe endret trafikkbilde i Strandgata. Prosjektet som kommunen holder på med i krysset Haraldsgata/Skjoldavegen er ferdig og dette krysset er åpnet, men det vil fortsatt være endrede trafikk løsninger i området på grunn av vannledningsprosjektet som kommunens VA avdeling holder på med i krysset Skjoldavegen/Strandgata.

Sørgående kjørebane i Strandgata vil bli stengt fra Tuhauggata til Skjoldavegen. Strandgata blir dermed enveiskjørt nordover mellom disse gater. Buss og biltrafikk er imidlertid som normalt opp Skjoldavegen fra Strangata, dvs bussen stopper nå ved bytunet.

Møllervegen vil bli stengt for innkjøring fra Strandgata/Skjoldavegen. Men blir åpnet motsatt veg altså inn fra Tuhauggata mot sør. For å forkorte tiden med stenging i Strandgata, har vi og koordinert arbeidene med Haugaland Kraft, som har pågående arbeid i samme område. Her skal det legges ny høyspentkabel, som skal skjøtes ute i Strandgata. Gropen/grøften som graves for VA vil derfor og benyttes av Haugaland Kraft til arbeid med kabler.

Det er blitt avholdt koordineringsmøter mellom Vegvesenet Kolumbus og kommunen, og mellom medlemmer av sentrumsforeningen, kommunen og Haugesund Parkering, og vi prøver å gjøre dette så smidig vi kan for alle parter. Der er man kommet frem til at dette er den beste og ikke minst tryggeste måte å få gjennomført jobben på. Arbeidene skal gjennomføres slik at det er sikkert for gående, for kjørende, og for arbeiderene som utfører jobben.

Arbeidene med vannprosjektet og inntrekking av nytt vannrør vil starte i uke 10 og pågå i ca 8 uker. Det blir skiltet i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. Oppfordringen til publikum er å følge skiltingen og å vise hensyn . Det er fortsatt skiltet all stans forbudt på noen steder i Strandgata, blant annet for at bussen skal klare å svinge inn Skjoldavegen . Oppfordring til publikum er, respekter skiltingen slik at trafikken kan flyte forbi anleggsområdet. Du kan risikere bøter om du ikke følger skiltingen.

Graving i Skjoldavegen siste etappe. Foto: Tor Kåre Mæland              Graving i Skjoldavegen siste etappe. Foto: Tor Kåre Mæland

Graving i Skjoldavegen siste etappe. Foto: Tor Kåre Mæland

Informasjon som ble lagt ut 11.12.2018

Haugesund kommune ved Teknisk enhet skal til med et større graveprosjekt i Skjoldavegen. Dette er neste fase i rehabiliteringen av hovedvannledningen som ligger i Skjoldavegen.
Den gamle hovedvannledning, som er fra 1908, skal fornyes fra og med området ved Sannes/Tito og ned til Møllervegen/Strandgata. Dette gjøres ved å trekke et nytt rør inn i den gamle eksisterende ledningen, noe som sparer Haugesund kommune for mye graving.

Noe graving vil det bli allikevel. Nye ventiler skal settes ned i krysset Rogalandsgata/Skjoldavegen. Av den grunn vil det bli innsnevring av vegen. Dette vil nok forårsake noen trafikale utfordringer for myke trafikanter og biler. Nordgående vegbane i Rogalandsgata inn mot Skjoldavegen vil bli stengt. Arbeidene begynner i midten av desember og vil vare i to til tre måneder. Hele prosjektet er beregnet ferdig i løpet av våren 2019.

På bildene under kan du se prosessen Haugesund kommune skal igang med.

Gravearbeidet starter nå i Skjoldavegen. Foto: Tor Kåre Mæland

Foto: Tor Kåre Mæland, Teknisk enhet.

Utskrift