Byens hederstegn for 2018

Det er en tradisjon at hederstegnet "De fykende måker" deles ut under ordførerens nyttårsmottakelse. I år ble byens hederstegn delt ut til tre verdige mottakere i Festiviteten den 5. januar. Hederstegnet blir delt ut til en person eller personer som har gjort en ekstra innsats for byen. Rita Leinan, Marit Bjørnestad og Gunnar Johan Løvvik stod for utdelingen av "De fykende måker" som i år ble gitt til FK Haugesund, Marit Rønnevik Brathole og Kåre Johannes Lie.

Komiteen for Haugesund bys ærestegn, De fykende måker, består av ordfører Arne Christian Mohn, kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen, Gunnar Johan Løvvik, Marit Bjørnestad og leder Rita Leinan. I år som i fjor har komiteen valgt å dele ut byens ærestegn til tre verdige og flotte mottakere.

  • Komiteens begrunnelse
  • FKH får «De fykende måker» for 25 års innsats for promotering av fotballen og Haugesund by. 
  • Kåre Johannes Lie for hans sentrale rolle og betydning for Haugesunds posisjon i subseanæringen nasjonalt og internasjonalt».
  • Marit Rønnevik Bratthole for sitt mangeårige engasjement og utviklingsarbeid i Haugesund KFUM/KFUK og som folkevalgt for Haugesund kommune.

 Fykende måker til FKH og styreleder Leiv Helge Kaldheim. Foto: Idar H. Pedersen

Fykende måker til FKH og styreleder Leiv Helge Kaldheim. Foto: Idar H. Pedersen

Komitemedlem Rita Leinan delte ut De fykende måker til første mottaker:

Årets første mottaker ble 25 år i 2018 og har blitt en svært synlig og profesjonell aktør, som promoterer byen svært godt. - De utvikler frivillige medarbeidere, sysselsetter utenlandske medarbeidere og driver sosialt arbeid.

Fotballklubben Haugesund ble stiftet 28.okt. 1993.

På diplomet som følger med Hederstegnet står det:
FKH er tildelt Haugesund bys ærestegn De Fykende Måker for 25 års innsats for promotering av fotballen og Haugesund by.

I klubbens første sesong ble de avdelingsvinner i 2.divisjon.
Klubben har siden 2010 hatt fast plass i Tippeligaen og endte på 4.plass i 2018.

For oss litt fotballgale er nok 2.plassen i Norgesmesterskapet det som henger høyest.

I omdømmearbeidet for Haugesundregionen er FKH et av de beste produktene vi har.

Når vi ønsker at våre unge skal flytte hjem etter endt utdanning, så er fotball en viktig brikke. Fotball engasjerer de fleste, om vi velger å møte opp på stadion eller sitte hjemme foran våre apparat.

«Mær enn tri poeng»
Selv for de som ikke er interessert i fotball skjønner at klubben da også viser til sitt engasjement utenfor fotballbanen

Det er ikke bare antall poeng som engasjerer, det er også klubbens innsats for andre.

UngJobb som er et samarbeidsprosjekt med Haugesund kommune, Nav og Haugaland Industri, rettet mot ungdom som av ulike årsaker faller utenfor arbeidsmarkedet. De gir dem trening i daglige rutiner, sosialt engasjement, samt kanskje det viktigste; gleden av å tilhøre ett fellesskap.
Dette startet opp i 2012, har hatt inne ca.150 personer, hvorav 100 nå er ute i fast arbeid!!!

Gatefotballprosjektet rettet mot rusmisbrukere drives i samarbeid med Haugar. Her får rusmisbrukere i distriktet mulighet for fotballaktivitet, dusj og sunn mat. Det gir stolthet og samhørighet for personer som trenger noen oppmuntringer i hverdagen.

FKH er en tydelig merkevare for regionen, men kanskje aller viktigst er det at klubben er tuftet på lokale krefter både på leder, trener og spillersiden.

Klubben driver spillerutvikling for hele regionen.
Prosjekt «Trenerløftet» retter seg mot foreldretrenere som hver dag trener jenter og gutter i alderen 7-12 år. Alle som ønsker å være med, får gratis tilbud!

FKH sine trenere reiser rundt i klubbene og har trenerutvikling for «foreldretrenere», der over 50 samarbeidsklubber i regionen er med.

FKH-akademiet er et spisset opplegg for distriktets største talenter i alder 12 – 16 år. Aktivitet og oppfølgning på topp nasjonalt nivå. FKH-akademiet har utviklet flere landslagsspillere.

Rita Leinan, komitemedlem

Fykende måker til Marit Rønnevik Brathole. Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Fykende måker til Marit Rønnevik Brathole. Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Komitemedlem Marit Bjørnestad delte ut De fykende måker til kandidaten "Kvinne født i -57":

Kvinnen jeg snakker om karakteriseres som en initiativtaker som jobber jevnt og trutt, gjerne i det stille. Hun er forkjemper for frivillighetens kår, i et samarbeid mellom private, frivillige organisasjoner og det offentlige. I sitt politiske virke karakteriseres hun som en lagspiller. Hun har arbeidet for at barn og ungdom skal ha gode lokaler og rusfrie alternativ. Hun er opptatt av at Haugesund kommune skal ha et godt boligsosialt arbeid. Og hun har vært sterk bidragsyter for det sambruk som i dag finnes mellom Kulturskolen og Skeisvang Videregående skole.

Hun er nå inne i sin 3. folkevalgte periode () 2007 – 2019) for KRF, har sittet i formannskap, i ulike utvalg og vært gruppeleder.

De fykende måker tildeles i år til Marit Rønnevik Brathole.

Marit startet som femåring å følge sin far som var aktiv i KFUM. Gjennom egen ungdomstid og inn i voksenlivet ble KFUK/ M din moderorganisasjon. I mer enn 30 år har dette vært din arbeidsplass, først i Oslo og fra 1987 i Haugesund. Nå administrativ leder. Arbeidstider i en frivillig organisasjon er ikke som andre fulltidsjobber – i perioder var du på KM huset 5 kvelder i uka. Heldig er du at mannen, Erling og barna har hatt felles interesser bl.a i Key Stone Singers.

Du omtales som en leder med med klare mål, er opptatt av trivsel og å gi tilhørighet. Du ser tiden du er i og har jobbet for å få KM huset til å være en god plass for barn og ungdom, for eldre og i senere tid for innvandrere. Det har ikke vært like enkelt hele tiden og I egen organisasjon har du møtt på noen «bremseklosser» – de som ønsker det bestående. Du karakteriseres som seig, som ikke gir deg når du virkelig brenner for noe.

I din periode har Forretningslokaler mot Haraldsgata blitt scenelokaler og rusfri Kafe med støtte fra Fritidseksjonen i kommunen.

I dag kjenner mange KM huset også som Forandringshuset, et pilotprosjekt. Nå er det Forandringshus i mange byer. Marit har fortalt meg at hun noen ganger får sterke indre visjoner, Opptakten til Forandringshuset slik. I dette prosjektet samarbeides det med den lokale Soroptimistgruppa.

Du sprer varme, er ikke redd for å gå inn i nære relasjoner noe en vil merke om en spiser et middagsmåltid på kafeen en onsdag ettermiddag. Du viser tillit, ser andres ressurser og gir dem ansvar. Og du sier dette er godt diakonalt arbeid som du er stolt av.

Det er med stor glede jeg på vegne av komiteen deler ut byens hederspris De fykende måker til deg Marit Bratthole;
For sitt mangeårige engasjement og utviklingsarbeid i Haugesund KFUK/M og som folkevalgt for Haugesund kommune.

 

Marit Bjørnestad, komitemedlem

Fykende måker til Kåre Johannes Lie. Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Fykende måker til Kåre Johannes Lie. Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Komitemedlem Gunnar Johan Løvvik delte ut De fykende måker til kandidat nummer tre.

Den tredje kandidaten til De fykende måker har alltid likt seg godt nær det våte element. Ja, han har sågar hatt en drøm om å bli ”stor under vann” i følge en gammel avisartikkel. Men han liker seg også godt på land og gjerne i nærheten av en fotballbane. Dessuten tar han ofte sykkelen fatt både hjemme og ute.

I 1965 forlot han Haugesund til fordel for Trondheim. Noen år senere vendte han hjem igjen som sivilingeniør og Master of Science innen Naval Arcitecture and Maritim Engineering – en utmerket ballast for en ung mann som skulle gi sitt særdeles viktige bidrag til å sikre Haugesunds posisjon innen subseanæringen.

Det begynte med jobb i Møllerodden før han tok overgang til Stolt- Nielsen Seaway i 1981 hvor Jacob Stolt-Nielsen gav ham stor tillitt og sentrale lederposisjoner. I Stolt Nielsen-systemet jobbet han i nærmere 18 år. Så våknet gründeren for alvor. I 1999 etablerte han Deep Ocean som han sammen med dyktige medarbeidere og investorer har utviklet til å bli en stor og viktig undervanns-entrepenør -nasjonalt og internasjonal. Noen har omtalt etableringen av Deep Ocean som en genistrek. 

Etter 30 år i bransjen bestemte Kåre Johannes Lie seg for å trappe ned. Han sluttet i jobben i Deep Ocean. Men tidlig pensjonering passet mannen dårlig. Gründeren våknet raskt av dvalen. Det gikk bare et halvt år før han var tilbake i manesjen. Sammen med gode venner og unge entrepenører, etablerte han Reach Subsea og gikk inn som daglig leder og styreleder fra dag 1. Selskapet har hatt stor suksess som leverandør til olje- og gassindustrien og er blitt en viktig arbeidsplass for dyktige og kompetente medarbeidere.

I tillegg til en rekke styreverv – herunder ulike roller i FKH— og i dag styreleder i Stadion-selskapet, er gründeren fortsatt engasjert i Reach Subsea selv om normal aldersgrense i arbeidslivet er passert. Vi har han mistenkt for å følge Ubåtkaptein Harald Heide-Steen sitt motto: ”Det finnes ingen grense under vann”.

Det står stor respekt av det arbeidet Kåre Johannes Lie har utført som industribygger og gründer. Fra nasjonalt hold blir det referert til Kåre Johannes Lies store betydning for Haugesunds sentrale posisjon innen subsea-næringen nasjonalt og internasjonalt.

Det er absolutt betimelig at komiteen for De fykende måker ærer Kåre Johannes Lie med Haugesund bys hederstegn De fykende måker.

 

Gunnar Johan Løvvik, komitemedlem

 

Utskrift