Hjelp til å endre helsevaner og livsstil

– Folk vet utmerket godt at de har godt av å trene, spise sunt, slutte å røyke og være forsiktige med alkohol. Problemet er at det er vanskelig å lykkes.
I begynnelsen av januar 2019 lanserte Helsedirektoratet en ny stor kampanjesatsing – Bare Du – hvor folks vaner når det gjelder fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, tobakk og alkohol ses i sammenheng.

Satsingen består også av en serie digitale verktøy som kan gi støtte til endring av levevaner. Disse er samlet på det digitale hjelpesenteret helsenorge.no/baredu som løpende vil bli oppdatert med nye funksjoner og apper. 

Så trenger du støtte til å komme i gang for å endre helsevaner og livsstil, så kan dette være plassen å starte.  Sjekk ut helsenorge.no/baredu 

Bare du

Utskrift