Ny seksjonsleder Plan, Enhet for byutvikling

I 2019 er Kent G. Dagsland Håkull Haugesund kommunes nye leder for planseksjonen. Han tar over som følge av at Camilla Hovland har fått ett års vikariat fra stillingen og startet i ny jobb.  Ada Scheffler blir samtidig seksjonens Fagansvarlige, og vil også være seksjonsleders stedfortreder. Både Kent og Ada er byplanleggere i Haugesund kommune.

Håkull har en bachelor i internasjonale utviklingsstudier ved La Trobe University, Australia og en master i planlegging fra University of Waterloo, Canada. Han kom til Haugesund kommune i 2017 som byplanlegger, etter seks år som kommuneplanlegger i Ullensvang og Odda. Håkull er styremedlem i Forum for kommunal planlegging (FKP) og Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Plan og miljø, og representerer FKP i The European Council of Spatial Planners (ECTP-CEU).

Scheffler er utdannet kulturviter med hovedfag i etnologi fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet med kulturminnevern og planlegging i Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren og i Bærum kommune, før hun kom til Haugesund kommune i 2010 og begynte som byplanlegger.

Kent Håkull ny leder for planseksjonen.         Ada Scheffler fagansvarlig for planseksjonen

Utskrift