Basen - kurs «Foreldreforberedelser mot vold»

Basen, Barne – og familiesenter starter i mars 2019 opp kurs med tema «Foreldreforberedelser mot vold».

Det er mye skam og tabu forbundet med familievold – og ikke minst mye usikkerhet. Vi vet at de som har vokst opp med vold selv kjenner tyngden av foreldrearven. Med det mener vi at mange unge voksne går rundt og er engstelige for at de skal bli som sin mor eller far, at de også skal være voldelige. De som vokser opp med vold i sin barndom er i risiko for selv å utøve vold mot sine barn når de blir foreldre. Samtidig vet vi at det ikke trenger å være slik, mange kan og vil klare å bryte voldsarven.

Foreldreforberedelser mot vold er et 12 timers kurs, fordelt på 4 kvelder. Dette er et forebyggende kurs, ikke en behandlingsmetode. «Et kurs som skal gi håp - ikke terapi»

Målgruppen for kurset er voksne mennesker som har erfaring med vold fra egen oppvekstfamilie, og som er opptatt av å forhindre at de selv skal utøve vold mot sine barn. Vi tenker også at vi kan inkludere foreldre som har sett de første tegn på aggresjonsproblemer i omsorgen av egne barn.

Les brosjyre «Foreldreforberedelser mot vold».

Foreldreforberedelser mot v

Utskrift