Hvem ser meg? - Sommerleir for barn under 18 år som har en mamma eller pappa med demens

For deg som er under 18 år, og som har en mamma eller pappa med demens. Meld deg på årets sommerleir 4.-7. juli!

– Jeg vet at det kan være godt å snakke med noen som forstår, sier aktivitetsleder på sommerleiren, Celine Haaland-Johansen, som selv var 10 år da faren fikk demens.

Sommerleiren er et landsdekkende tilbud, og arrangeres Færder leirsted på Østre Bolærne den 4.-7. juli. Alle utgifter for deltakerne vil bli dekket.

Barn som har en forelder med demens opplever ofte utrygghet og utfordringer ved de endringene dette medfører for familien. Den friske forelderen kan oppleve at det er vanskelig å vite hvor mye informasjon som skal gis og hvordan barnet kan få best mulig støtte.

Målsettingen med leiren er at deltakerne skal møte andre i liknende situasjon, og sammen dele erfaringer, få ny kunnskap og ha gode opplevelser sammen. Gjennom samtaler, informasjon og lek møter barna fagpersoner og ungdom med erfaring som pårørende deltar som aktivitetsledere. Undervisning og samtaler skal gi forelderen økt kunnskap om demens og hjelp til å møte familiesituasjonen og støtte barnet i hverdagssituasjoner.

Se informasjonsfilmen om leiren her, der aktivitetsleder Celine forteller litt om leiren og behovet for en slik møteplass når man er barn og har en forelder med demens.

Meld deg på her >>> eller last ned pdf-skjema for påmelding >>>

Se også nettside for barn og ungdom her.

Her finner du plakat i pdf om leiren >>>


Sommerleir arrangeres av Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av
pårørendetiltakene i Demensplan 2020.

Hvem ser meg

Utskrift