Rogalandgata stenges i kveld mandag 11. februar grunnet gravearbeider

Gravearbeider – nye VA-ledninger – Grenseplassen. Rogalandgata stenges mandag kveld, 11. februar 2019.

Haugesund kommune skal legge ny vannledning, avløpsledning og overvannsledning i området rundt Grenseplassen.
Bakgrunnen for prosjektet er at hovedvann-ledningen som går mellom Spannavegen og Rogalandsgata er i dårlig stand. Samtidig blir eksisterende fellesledning avløp separert.
Anlegget går fra Rogalandsgata og østover gjennom fotballøkke ved Grenseplassen og opp til Spannavegen.

Arbeidene starter i Rogalandsgata i uke 7 og forventes ferdigstilt august 2019. Arbeidene utføres av Haugesund kommune, Teknisk enhet.

I forbindelse med arbeidene vil Rogalandsgata være stengt for gjennomkjøring frem til påske. Eiendommene i Rogalandsgata vil for øvrig ha adkomst enten nord eller sør for stengningen.

Ved spørsmål, ta kontakt med Marta Haugsgjerd, e-post

Gravearbeider nye va ledninger Grenseplassen

Gravearbeider - nye va-ledninger - Grenseplassen

oversikt stadion hollenderh

Oversikt stadion - Hollenderhaugen

 

Utskrift