E-post problemer løsning på vei - oppdatert 15.02.19

Feilen med e-post er funnet og en løsning ble testet i formiddag. For å løse dette permanent blir serverne utilgjengelige mens det gjenopprettes fra backup. På grunn av store mengder data vil den jobben ta rundt 6 timer. 

For ansatte i Haugesund kommune kan en lese mer om hvordan en skal forholde seg til dette i kommunens Helpdesk system.

Helpdesk finner du her >>>

E post illustrasjon 

Utskrift