Interkommunalt språksamarbeid

Gjennom hele 2018 har kommunene Vindafjord, Tysvær, Karmøy og Haugesund hatt et interkommunalt samarbeid om klart språk.  Fredag 11. januar i år ble det arrangert en inspirasjonssamling for nærmere 100 ansatte i de fire kommunene her i Haugesund, der temaet var kommunalt språkarbeid.

Vi hadde invitert to foredragsholdere til denne dagen.  Vidar Lynghammar fra NTB Arkitekst sto for første del, med temaet "Kommunale tekster". Han ga tilhørerene mange gode og konkrete tips i tekstarbeid der målet er å bruke et språk som er tilpasset leseren.  Lynghammar er en dyktig foredragsholder med god kjennskap til tekster fra det offentlige. Etter lunsj fortsatte Ragnar Eriksen fra Fagakademiet, som gikk mer inn på tekstoppbygging og skriveregler.

Tilbakemeldingene etter kurset var gode og deltakerne fikk flere aha-opplevelser underveis. Mange ga uttrykk for at de ønsker å delta på tilsvarende kurs ved en senere anledning.

Andre tiltak i språkarbeidet

  1. Haugesund kommune har utarbeidet en egen språkprofil. Tjenesteområdene i kommunen har fått tilbud om kurs/gjennomgang av denne. Det har også vært gjennomført skriveverksted internt i kommunene hvor ansatte fra forskjellige avdelinger har arbeidet og forbedret egne tekster, skjemaer, maler osv. 

  2. Et helt nytt tiltak var brukertesting av kommunale tekster.  Dette ble gjennomført som "geriljatesting" på Amandasenteret sammen med Karmøy kommune.  Haugesund kommune fikk øvd seg på dette på et språkkurs i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS) i Bergen høsten 2018.  Geriljatesting er en kort og enkel undersøkelse av ulike typer tekster.

  3. For andre året på rad, har Haugesund kommune invitert ansatte til å delta i en uformell konkurranse laget som en julekalender i desember måned.  Hver arbeidsdag dukket det opp en ny "luke" med ett spørsmål og tre svaralternativer.  Engasjementet var stort og mange ansatte deltok hver eneste dag.

Støtte fra KS

De fire samarbeidskommunene søkte i fellesskap om midler til språkarbeidet i 2018, og fikk tildelt 40 000 kroner fra KS til dette arbeidet.  Mesteparten av midlene ble brukt på inspirasjonsdagen i januar.  Noe av kriteriene for å få tilskudd til dette arbeidet, er at erfaringer og tiltak kan deles med andre kommuner.   Tiltakene beskrevet over deler vi gjerne med andre kommuner.

Organisering

Arbeidet med klart språk i de fire kommunene er forankret i ledelsen.  Den interkommunale arbeidsgruppen har bestått av to ansatte fra Vindafjord kommune (Mali Hjemdal og Åsmund Ohm Børretzen), tre fra Tysvær kommune (Anita Halsnes, Trond Tindeland og John-Leiv Dahlseng), to fra Karmøy kommune (Aud Irene Jacobsen og Eivind Jahren) og to fra Haugesund kommune (Idar Høviskeland Pedersen og Wenche Stakkestad Johnsen).

Bilder fra geriljatestingen på Amandasenteret i Haugesund.

Utskrift