TUBFRIM deler ut kr 650 000 kroner

Brukte frimerker som blir til gode tiltak for funksjonshemmede barn og unge. Nå deler TUBFRIM ut 650 000 kroner i tilskuddsmidler.  Søknadsfristen er 15. mars.

For over 90 år siden startet Postmester Ditlef Frantzen innsamling av brukte frimerker i Nesbyen, til inntekt for tuberkulosearbeidet blant barn og unge i Norge. Frimerkebutikken fikk etter hvert navnet TUBFRIM og har siden oppstarten delt ut over 23 millioner kroner til barn og unge i Norge. Det har i løpet av disse 90 årene blitt samlet inn over 600 tonn med brukte frimerker, som er solgt videre til frimerkesamlere over hele verden.

Våren 2019 vil TUBFRIM på vegne av sin eier Nasjonalforeningen for folkehelsen, dele ut 650 000 kroner til helse- og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge og til beskjempelse av tuberkulose.

Les mer her >>>

Tubfrim

Utskrift