Informasjon om utsendelse av barnehagetilbud

6.mars ble det sendt ut tilbud i første runde av samordnet hovedopptaket til barnehage 2019.  Dette gjaldt de barn som søkte om barnehageplass innen fristen 15.02.2019, og er født innen 30.11.2018 og som søker oppstart innen 30.11.2019.

Alle øvrige søknader om barnehageplass er nå blitt behandlet og tilbud blir sendt ut 03.04.2019 med svarfrist 10.04.2019. Haugesund kommune har rutiner for ett hovedopptak av barn i barnehage per år. Etter dette sendes tilbud om barnehageplass ut fortløpende.

Dette har vært gjennomført så langt

6. mars er det sendt ut tilbudene i første runde av samordnet hovedopptaket til barnehage 2019.
Dette gjelder de barn det er søkt om barnehageplass til innen fristen 15.02.2019, som er født innen 30.11.2018 og som søker oppstart innen 30.11.2019.

Totalt ble 298 tilbud sendt ut med svarfrist 13.03.2019.

  • 54 barn er innvilget overflytting til ny barnehage og som allerede går i barnehage.
  • Vi stenger systemet for utsendelse av tilbud i dag.

Alle øvrige søknader om barnehageplass vil bli behandlet i neste runde og tilbud blir sendt ut 03.04.2019.

Haugesund kommune har rutiner for ett hovedopptak av barn i barnehage per år.
Etter dette sendes tilbud om barnehageplass ut fortløpende.

Utskrift