Alle skal få

Alle skal få, var tittelen på sak 2 i Barnas bystyre som ble holdt i bystyresalen i dag den 12. mars.  45 elever fra barne- og ungdomsskolene i Haugesund deltok på det årlige møtet hvor de får tildele 200.000 til gode tiltak på egne premisser.

Tilsammen åtte forslag på hvordan man best kunne fordele midler i denne saken, ble diskutert.  

Sak 3 på sakslisten var aktivitetsutstyr i Vangen (Haraldsvang) med trampoline, zipline og hinderløyper og flytebrygge med mer.  Noe av dette lar seg vanskelig gjennomføre sa avdelingsleder for park, Vegard Forberg. Dette var nok noe av det som ble diskutert i forhandlingene om hvordan det skulle stemmes før selve stemmegivningen tok til.

I Sak 4 var det forskjellige forslag om tilskudd til Skattkammeret.  Både Hauge, Danielsen, Brakahaug og Røvær ønsket å tildele midler til disse.

Eivindsvatnet var temaet i sak 5 hvor både vanntrampoline og stupebrett/stupetårn sto på ønskelisten til flerle av skolene.

Sak 6 omhandlet støtte til barneavdelingen på Haugesund sykehus.  To av forslagene her var å tilgodese ungdommene som må tilbringe tid på sykehuset.

Siste ordinære sak, nr. 7, var forslag fra Røvær skole om å gi et generelt tilskudd til Kirkens bymisjon.

Tre forslag som var kommet inn, ble enstemmig vedtatt oversendt det voksne bystyret. 

  1. bedre beskyttelse til skole-pc-ene
  2. lys rundt hele Skeisvatnet og mer lys i Vangen og bedre måking/salting av skoleveier og fortau samt skoleområder
  3. utbedring av lekeområdet ved Gina

Sakslisten til Barnas bystyre kan du lese her >>>  og her finner du protokollen som viser hva som ble vedtatt >>>   Se videosak nederst.

Barnas bystyre 2019 1

Barnas bystyre 2019. Foto: Wenche S. Johnsen

Foto og video: Wenche S. Johnsen

Utskrift