Årets kommunaltekninger 2019

Prisen "Årets Kommunaltekniker" ble delt ut til Haugesund kommunes byutviklingssjef, Elisabeth Kynbråten, på messen Miljø & Teknikk 2019. Denne prisen blir delt ut til personer som har utmerket seg innen det kommunaltekniske området. NKFs hovedstyre stod for utvelgelsen blant innsendte forslag, og prisen ble delt ut av messestyrets leder Ole Johan Krog.

Pådriver for nytenking og innovasjon - i begrunnelsen står det:

"Elisabeth er utdannet ingeniør, bygningsteknisk linje og har solid videreutdanning innen fag og ledelse. Hun har bred erfaring som kursholder og foreleser innen sitt fagområde. I tillegg har hun i mange år hatt ulike verv i NKF. Elisabeth viser alltid et brennende engasjement for sitt fagområde, deler svært gjerne sin kunnskap og viser sitt engasjement overalt hvor hun ferdes. Hun arbeider stadig for at hennes fagområde skal være i front av den stadig raskere samfunnsutviklingen, og er en pådriver for nytenking og innovasjon."

Prisen har bare vært utdelt to ganger tidligere, i 2013 og 2016.

Elisabeth Kynbråten byutviklingssjef i Enhet for byutvikling i Haugesund kommune.

Elisabeth Kynbråten byutviklingssjef i Enhet for byutvikling i Haugesund kommune.

Kilde: Norsk Kommunalteknisk Forening

Utskrift