Digital nabovarsling gjennom Altinn

Nå er det mulig å sende nabovarsling digitalt gjennom Fellestjenester BYGG, som eies av Direktoratet for byggkvalitet.

Fellestjenester BYGG sjekker og bekrefter at nabovarselet inneholder de opplysningene og vedleggene det skal, og sender det videre til riktig mottaker gjennom Altinn.

Innbyggere som er reservert mot digital kommunikasjon, mottar nabovarselet i posten. 

Over 10 000 nabovarsler er allerede sendt gjennom Altinn, og stadig flere norske kommuner mottar nå nabovarsler digitalt. Målet med digital nabovarsling er å tilby gode digitale selvbetjeningsløsninger til innbyggere og næringsliv, og dermed forenkle arbeidet med å søke om byggetillatelse.

Hvis kommunen er nabo i en byggesak, slår nabovarslingstjenestene opp i Matrikkelen for å finne ut hvem som eier de eiendommene som skal varsles. Når kommunen selv er nabo i en byggesak, sendes varslene til det organisasjonsnummeret kommunen har registrert sine eiendommer på i Matrikkelen. 

Du kan lese hele saken om digital nabovarsling på www.dibk.no

 Illustrasjon: Direktoratet for byggkvalitet

Illustrasjon: Direktoratet for byggkvalitet

Kilde: www.dibk.no

Utskrift