Innspill til områdeplanen for Flotmyr

70 avgangsstudenter på ingeniørlinja ved Høgskulen på Vestlandet i Haugesund er snart klar til å levere høringsinnspill til områdeplanen for Flotmyr, under navnet "Haugaland EnergiConsult AS". Studentene representerer HMS ingeniører, Branningeniører, Elektroingeniører og Maskiningeniører og har jobbet i tverrfaglige team, som del av skolens prosjektoppgaven.

Studentoppgaven vil bidra til at Flotmyrplanen blir en foregangsplan med tanke på ambisiøse klima- og energimålsetninger.

Det store egg slippet

Hva bør prioriteres

Oppgaven fra Haugesund kommune til studentene er å bygge videre på Utredningstema 9 og utrede spesifikke referanseprosjekter for klima- og energiløft på Flotmyr, med stedtilpasset dokumentasjon, beregninger og anbefalinger om hvilke løsninger som bør prioriteres ut fra planens ambisjoner og føringer. Kommunen ønsker at anbefalingene vil bidra til å bedømme hvor realiserbare tiltakene vil være.

Perspektiv

Det vil være nyttig at oppgaven vurderer faktorer som effektivitet, investeringsbehov, potensiale for støttemidler og arealbehov opp mot gevinsten tiltaket kan tilby. Gjennomførbarhet er tett knyttet til lønnsomhet, og det er viktig å få frem det langsiktige perspektivet så vel som det kortsiktige.

Studentoppgaven

Utredningen ønsker ferdig innen 12. april. Fokus er enten på hele områdereguleringens utbyggingsareal, eller mer spesifikt på de nordlige områdene, fra og med formålene o_SGG4, BS2 og BS3 og nord til og med Flotmyrundergangen, o_SGS03.

Mer om studentoppgaven her: "Gruppeoppgave 2019, ING 3054", Høgskolen på Vestlandet

Teamarbeid

Studentenes teamarbeid inkluderer også en forberedende praktisk øvelse, der studentene er vurdert ut fra styrker og potensial (Belbin). En slik øvelse i teamarbeid var å lage en farkost ved hjelp av enkle ingredienser som kan frakte et rått egg ved å slippe det fra en høyde på 10 meter. (Kun en gruppe maktet dette, opplyser førsteamanuensis Torodd Lokna, og legger til at ellers ble det rimelig mye søl!) 

Haugesund kommune ser spent frem til anbefalingene fra "Haugaland EnergiConsult AS".

Utskrift