Nye skyssbåt til Røvær og Feøy er på plass

Norled har overtatt skysstrafikken mellom Haugesund, Røvær og Feøy. Nå er ny båt på plass. Det er også satt opp enkelt anløp til Vibrandsøy.

 Den nye båten heter Fjordled og skal trafikkere mellom Røvær og Haugesund. Det vil også komme en båt til etterhvert. Den heter Fjordøy. Båtene vil kunne ta med en personbil i tillegg til sykler og inntil 86 personer. Hastighet vil være på rundt 20 knop, og vil følge dagens rutetabell. Norled har inngått en 10-års kontrakt med Kolumbus om drift av ruten Haugesund - Røvær - Feøy med nye miljøvennlige fartøyer, som er i tråd med Kolumbus sine tiltak for å redusere utslipp til miljø.

Norled overtok ansvaret fra og med 1. januar 2019 og de to båtene som settes inn er hybridbåter. 

Rutetider finner du her >>>

Røvær har fått ny hybridferje. Foto: Ingebjørg Amalie Høviskeland Pedersen

Utskrift