Kurs i utforming av gode byggesøknader

Nå invitereres ansvarlige foretak (søkere, prosjekterende, utførende) og byggesaksbehandlere til heldagskurs i utforming av gode byggesøknader på Scandic Maritim i Haugesund.  Tidspunkt:  3. juni kl. 08.00 - 16.00. Påmeldingsfristen er 3. mai 2019.

Pris inklusiv lunsj: 1 500,-.  Påmelding skjer på e-post til   eller telefon 992 32 808.

Plan- og bygningsloven stiller en rekke krav til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse.  I over 50% av sakene blir søknader avvist eller søker mottar ulike former for mangelbrev.  Dette skaper ofte mye irritasjon og misnøye og forsinkelser som er fordyrende både for ansvarlige foretak og tiltakshaver. 

Det er viktig å forstå de ulike rollene som er i en byggesak og kunne utforme og formidle de ulike opplysningene som kreves i en komplett byggesak

Dette kurset fokuserer på å utforme en god byggesøknad som blir riktig første gang og vil bidra til at du som ansvarlig foretak skal kunne det gjøre det riktig.  For deg som kommunalt ansatt vil dette kurset være en god innføring i de ulike delene som utgjør en byggesak og hvilken rolle kommunen har og hvilken rolle de ulike foretakene har.

Målgruppe:

Ansvarlige foretak (søkere, prosjekterende, utførende) og byggesaksbehandlere. Kurset er ment å fungere som en god møteplass mellom kommunene og bygg- og anleggsbransjen. 

Kursets innhold:

Innhenting av informasjon og dokumentasjon, forståelse av planer. Forhåndskonferanse. Innhold i en søknad, skjemaer med mer.  Hvor svikter det – hva er de vanligste manglene.  Hva betyr vedtaket og hvordan forstå og formidle det til andre i prosjektet.  Dokumentasjon av kvalitet, uavhengig kontroll og tilsyn.  Avviksbehandling og åpne avvik.

 Program for dagen

Kurs i utforming av gode byggesøknader - program

 Kurs i utforming av gode byggesøknader - hjelpemateriell

 

Utskrift