Nye retningslinjer for kommunal garanti for lån til idrettsanlegg

Haugesund kommune vedtok i bystyret, 5. desember 2018, nye retningslinjer for kommunal garanti for lån til idrettsanlegg.

Bystyret vedtok at kommunen kan gi garanti til idrettslag som skal bygge nye idrettsanlegg, idrettslag med eksisterende idrettsanlegg og idrettslag som overtar eksisterende idrettsanlegg fra andre. 

Den første garantien ble gitt til Kuleisen AS.

Administrasjonen har utarbeidet en veileder til idrettslagene. Veilederen og retningslinjene kan lastes ned her.

Kommunale selvskyldnergarantier vil kunne gi betydelig bedre rentebetingelser til idrettslag for lån de har hos private banker til å finansiere idrettsanlegg.
Retningslinjene skal bidra til at kommunen kan være med å støtte frivilligheten økonomisk med å garantere for banklån og spillemidler som bidrar til økt aktivitet blant kommunens innbyggere.

I ettertid har også Karmøy kommune fulgt Haugesund kommunes eksempel og vedtatt en lignende ordning.

Idrettsparken 

Utskrift