Oslo kommune på studietur til Haugesund kommune

Enkelte bydeler i Oslo er i gang med Bedre tverrfaglig innats, Stafettloggen og ville vite mer om hvordan Haugesund kommune har forankret, utviklet og drifter dette viktige området.

Oslo kommune representert med følgende bydeler Bjerke-, Alna-, Søndre Nordstrand-, Nordstrand-, Stovner- og Nordre Aker bydel har sammen med familie & oppvekstdirektører og nestleder oppvekst tilbrakt to dager i Haugesund kommune.

Bydelene har deltatt med ledelse og tilsatte innen barnehage, skole, helse, barnevern, Nav, og SLT.

Oppvekstområdet i kommunen har vært vertskap for besøket. I løpet av dagene har det vært presentasjoner fra ledelsen innen området, barnehager, helse, PPT og skoler.
Det er lærerikt for alle parter å samhandle med andre kommuner – da skjer det læring og utvikling på flere nivå både for de besøkende og innad i egen kommune.

Oslo kommune på besøk i Haugesund for å høre mer om Bedre tverrfaglig innsats, Stafettloggen.  Fv. Borghild Wegge og Petronelle Herbern begge prosjektledere for Bedre tverrfaglig innsats i to bydeler i Oslo, Monica Hoen Island og Runa Frydenlund fra Korus Oslo. Foto: Wenche Johnsen 

Oslo kommune på besøk i Haugesund for å høre mer om Bedre tverrfaglig innsats, Stafettloggen. Fv. Borghild Wegge og Petronelle Herbern begge prosjektledere for Bedre tverrfaglig innsats i to bydeler i Oslo, Monica Hoen Island og Runa Frydenlund fra Korus Oslo. Foto: Wenche Johnsen

Utskrift