Varsel om sprengningsarbeid

LinjePartner skal på oppdrag for Haugaland Kraft utføre en jobb på kraftlinje på grensen mellom Haugesund og Tysvær kommune, se markering på kart under.

LinjePartner ønsker med dette å varsle om at det skal benyttes detonasjonsskjøter på linje, dette medfører kraftig smell som vil kunne være til sjenanse for folk i nærheten.
Sprenging er planlagt til ettermiddagen mandag 6. mai samt tirsdag 7. mai. Eksakte tidspunkter er ikke mulig å angi.
All sprenging varsles med sirene etter vanlig prosedyre.

Kart med markering som viser arbeid på kraftlinje mellom Haugesund og Tysvær kommune.

I samarbeid med Haugaland Kraft vil LinjePartner på forhånd varsle omliggende husstander.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med : Arve Skjerve mobil 47 975 88 115 eller e-post: 

Utskrift