Institusjonenes kvalitetsdag

Mandag 13. mai 2019 var virksomhetsledere, enhetsledere, avdelingsledere og rådgivere innen tjenesteområdet helse, omsorg og sosiale tjenester samlet til Institusjonenes kvalitetsdag i bystyresalen på rådhuset.  Dagen var et kick off til arbeidet med egen kvalitetsplan som kommer i 2020.

Dagen har særlig fokus på temaet aktivitet, og det ønskes innspill til hvordan pasientene kan få et best mulig og individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud mens de er på institusjon.  

Virksomhetsleder Pernille Lysaker ønsket velkommen til denne dagen og fag- og kvalitetsrådgiver Anna H. Hovland fortalte om arbeidet med kvalitetsplanen 2020.  Vi er godt i gang med å ferdigstille mål og føringer, og skal nå i gang med å jobbe frem tiltak. Aktivitet er mer enn fysisk aktivitet sier Hovland.  Det kan også være å delta i sosiale fellesskap eller å få lakket sine negler.  Vi må derfor ha tilstrekkelig kunnskap om bakgrunnen til pasientene våre for at vi skal kunne gi dem en meningsfylt hverdag.

Etter Hovland sin innledning kom Miriam Hartveit, forsker fra Helse Fonna med sitt foredrag om kvalitet og pasientsikkerhet.  Dette er rammen for arbeidet som skal gjøres i 2020 står det i invitasjonen til kvalitetsdagen.  Hartveit holdt på fram til lunsj, og etter lunsj ble det en orientering fra Eli Kristoffersen om hvordan aktivitetstilbudet ved Udland omsorgssenter er lagt opp.

Siste del av dagen ble satt av til gruppearbeid med temaet: Hvilke tiltak bør vi satse på i 2020 for å oppnå et godt og individuelt tilpasset aktivitetstilbud for pasientene våre?

 Se bilder fra dagen i fotogalleriet.  Alle foto: Wenche Johnsen

 

Utskrift