Forbedringsprisen ble delt ut i dag

Haugesund kommunes forbedringspris ble i dag delt ut til Gerd Anita Sagstad Hansen fra Solandsbakken barnehage for sitt forslag om bedre og oppdaterte nettsider for barnehagene. Kommunaldirektør Gyda Auestad og kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen hyllet prisvinneren med godord, diplom, blomster og pengepremier som følger med prisen.

Det kom inn seks forslag til forbedringsprisen AMU valgte å kåre Sagstad Hansen sitt forslag som vinner i sitt møte den 24. april i år. Her er forslaget som vant prisen.

Bedre nettsider for kommunale barnehager

Det er reduserte barnekull og mer konkurranse om å få fylt opp barnegruppene i barnehagen. Nåværende nettsider er lite brukervennlige og informative spesielt for førstegangssøkere. 
Jeg ønkser at Haugesund kommune sine barnehager burde få bedre, oppdaterte nettsider som er lett tilgjengelige for brukerne. Gjerne en felles overordent nettside for de fem kommunale barnehagene sine satsningsområder og overordnede handlingsplaner. Men også en for hver barnehage med oversikt over avdelinger, ansatte, hvorfor de bør velge oss. Det som ligger ute nå oppleves som ganske kjedelige hvis vi sammenligner oss med f.eks. FUS sine som er mer levende og brukervennlige. 

Tenker at det er viktig for oss å synliggjøre oss, gjøre informasjonen lett tilgjengelig og ikke minst være med i konkurransen om at de bør velge oss. Vi ønsker jo at de skal vite hvem vi er og hva vi står for. Nå er det litt tilfeldig om de har pratet med andre foreldre som har anbefalt oss. Heldigvis for oss er fornøyde foreldre den beste reklamen. Men hvis de klikker seg inn på f.eks. FUS sine nettsider finner de fort den informasjonen de trenger og velger da kanskje en av deres barnehager. 

Jeg ville på en slik side lagt ut relevant informasjon fra Uren som jeg jobber på, med tilvenningsinformasjon, ukesnytt, månedsbrev, sanghefte, mm. En fane for hver avdeling, en om tilvening/ny i barnehagen, og en fra styrer hvor hun informerer om huset som helhet. Det bør være en side som er et klikk unna nyttig informasjon om din fremtidige barnehage. 

Premie til forbedringsprisvinner
Forbedringsprisvinneren fikk diplom og blomster av rådmannen i dag. I tillegg er det pengepremie på 2000 kroner for vinnerne og 10 000 kroner til avdelingen/enheten hun arbeider i, som er øremerket trivselstiltak. 

Vinner av forbedringsprisen i Haugesund kommune våren 2019. Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Vinner av forbedringsprisen i Haugesund kommune våren 2019. Fra venstre mot høyre Ann Kristin Munthe Gjesdal, leder av AMU, kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen, Gerd Anita Sagstad Hansen og kommunaldirektør oppvekst, Gyda Auestad. 
Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Hva er forbedringsprisen?
Forbedringsprisen er et politisk initiert tiltak hvor ansatte kan fremme gode forslag til forbedringer på egen arbeidsplass. Kriteriene for forbedringsforslagene er at de skal ha overføringsverdi til andre i kommunen samt gi positiv effekt på et eller flere områder innen:

  • Økonomi
  • Fag og kvalitet
  • Trivsel og arbeidsglede 

Forbedringsprisen kan deles ut to ganger i året og det er AMU som kårer vinneren. Du kan du lese mer om forbedringsprisen og hvordan du kan sende inn ditt forslag her >>> Forslag til forbedringer kan sendes inn fortløpende.

Utskrift