Ulland gir seg som kommunaldirektør

Kommunaldirektør John Arne Ulland går fra og med 1. juni over i ny stilling underlagt kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen. Han vil ha ansvar for saker tilknyttet kommunedirektørens ledergruppe.

Kommunaldirektørstillingen for tekniske tjenester vil bli lyst ut. Frem til dette skjer vil konstituert kommunaldirektør teknisk, Alise Vea, fortsette i denne rollen.

John Arne Ulland

Utskrift