Invitasjon til temamøte - presentasjon av Ungdata-undersøkelsen 2019

Ansatte, politikere, foresatte, elevråd,elever og lag og foreninger inviteres til felles temamøte om Ungdata Haugesund 2019 - 12. juni 2019 i Forandringshuset Haugesund, Haraldsgata 70.

 12. juni arrangeres det 2 like åpne presentasjoner:

  • temamøte Ungdata i regi av SLT styringsgruppe kl. 1330 - 1530
  • temamøte Ungdata i regi av Ungdomsrådet kl. 1700 – 1900

Velg hvilke temamøte som passer for deg/dere!

Mange har fått invitasjonen som møteinnkalling. De som har fått møteinnkalling bes svare på den.

Sven Gustavsen ved KoRus vest Stavanger, som er ansvarlig for Ungdata i Rogaland, legger fram resultater fra Ungdata undersøkelsen i vår på alle ungdomsskolene og videregående skoler i Haugesund.

Bevertning.

Påmelding via SMS til 901 49 094 eller e-post til SLT-koordinator Egil Sandgren >>>

Vedlagt følger:

Rapportene kan bestilles i hefteformat på Hustrykkeriet Haugesund kommune.

Kom gjerne med innspill/spørsmål på forhånd slik at vi formidle de i forkant til KoRus vest Stavanger!

Velkommen!

Illustrasjonsbilde Ungdata undersøkelse 2019

Utskrift