Økonomirapport første kvartal 2019 og årsmelding 2018 vedtatt

Bystyret vedtok enstemmig onsdag 12. juni 2019, økonomirapport for første kvartal 2019 og årsmeldingen for 2018.

Kommunedirektøren skriver at økonomirapporten for første kvartal viser at Haugesund kommune har tilstrekkelig likviditet til å dekke sine løpende betalingsforpliktelser. Likviditetssituasjonen gjennom året er til tider presset, mener bedret fra tidligere år.  Hele rapporten og årsmeldingen for 2018 kan du lese nedenfor.

Illustrasjon - økonomirapport for første kvartal 2019

 

Utskrift