Stor aktivitet i Strandryddeaksjonen på Haugalandet

Strandryddeaksjon Haugalandet kan rapportere om stor aktivitet og oppslutning fra 2730 registrerte frivillige og 125 aksjoner så langt i år. Det er samlet inn 45000 kg marint avfall langs strender og vassdrag på Haugalandet. Siden oppstarten av aksjonen er det samlet inn 150 tonn marint avfall i Haugalandsregionen.

Mange skoleklasser, velforeninger, dykkerklubber, båtlag, ildsjeler, offentlige og private bedrifter og organisasjoner har deltatt i aksjoner på Bokn, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Etne.
Friluftsrådet har hentet storsekker med marint avfall og fraktet det til containere som Ragn-Sells A/S har satt ut på Husøy eller andre steder.

På vegne av aksjonsgruppa vil vi rette en stor takk til alle som har deltatt så langt i strandryddeaksjonen! Aksjonen vil holde fram utover sommeren og høsten og til neste år.
For mer informasjon og veiledning ta kontakt med Friluftsrådet, Ragn-Sells A/S, kommunene eller HIM.

God sommer!

Strandryddeaksjonen - levering på Husøy.  Foto: Friluftsrådet VestStrandryddeaksjonen - levering på Husøy.  Foto: Friluftsrådet Vest

Strandryddeaksjonen - levering på Husøy. Foto: Friluftsrådet Vest

Utskrift