Sildikon Valley studenter på plass

Sommerjobbene i Sildikon Valley er ikke som andre sommerjobber. Istedenfor å gå inn som avløser i en vanlig stilling, ansetter vi deg for å samarbeide med andre studenter om å løse en utfordring bedriften står overfor. I tillegg arrangerer vi både faglige og sosiale samlinger med sommeransatte fra andre bedrifter.

Dette var utfordringen som gikk ut til studenter ved NTNU i Trondheim. Haugesund kommune har i samarbeid med Atea ansatt Bjørge, Ida og Øystein som sammen skal se på Haugesund som en smartby der sensorer og datakilder blir analysert slik at data de leverer blir til nytte for byens innbyggere. Et spennende prosjekt som kommunen og Atea håper gir resultater i fremtiden. Eksempler på denne type informasjon kan være badetemperaturer i ved byens badeplasser eller temperatur i veibanen som kan gi svar på om en må salte på kommunale veier. 

De tre studentene studerer ved ulike linjer på NTNU. Bjørge Nesset studerer industriell design, Ida Turøy elektronisk systemdesign og innovasjon og Øystein Molvik studerer cybernetikk og robotikk. Det skal bli spennende å se hvilke innspill de kommer med i løpet av de seks ukene de skal jobbe for Haugesund kommune og Atea.

Les mer om Sildikon Valley her >>>

Sildikon Valley studenter fra NTNU. Foto: Idar Høviskeland Pedersen

NTNU studentene fra venstre Øystein Molvik, Ida Turøy og Bjørge Nesset.
Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Utskrift