Best blant kommunene i Haugesundsregionen

Kommunebarometeret for 2019 er klart. Analysen er basert på KOSTRA-tall fra 2018. Haugesund kommune er absolutt på rett vei, og har klatret 23 plasser totalt fra i fjor. Kommunen ligger nå på 2. plass i Rogaland, Klepp er best rangert i fylket.

Haugesund havner på en 55. plass på landsbasis i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal Rapport. Nøkkeltallene er mye bedre enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Samlet sett er nøkkeltallene til Haugesund klart bedre enn normalen i kommune-Norge.

Litt forenklet kan vi si at Kommunebarometeret måler Norges beste kommune. Første rangering ble publisert i 2010. 2019-barometeret inkluderer 151 ulike nøkkeltall innen 12 forskjellige kategorier. Dette er Haugesund kommunes beste plassering siden rangeringen begynte.

Hovedelementet er en analyse av hvordan den enkelte kommunen presterer målt mot resten av kommune-Norge. Analysen er omfattende, men gir likevel et lettfattelig bilde av kommunen.

Plassering nabokommuner

Kommune

Rangering 2019

Haugesund kommune

55

Sveio kommune

56

Tysvær kommune

76

Bokn kommune

120

Karmøy kommune

142

Vindafjord kommune

258

Etne kommune

363

 

På 1. plass på Kommunebarometeret for 2019 ligger Oppdal i Trøndelag som rykket opp fra 16 plass i fjor.

Les mer om saken på våre nettsider www.haugesund.kommune.no og på Kommunal Rapport sine nettsider.

For mer informasjon om saken, ta kontakt med varaordfører May Britt Vihovde på telefon 52 74 30 58 / 930 63 649.

Kommunebarometeret 2019 fra KommunalRapport.

Utskrift