Storasundsgata åpner igjen

Ifølge Statens Vegvesen og entrepenør Birkeland Maskinentrepenør vil arbeidet i Storasundgata være fullført til helgen og gata blir åpnet igjen. Storasundsgata har som kjent vært stengt fra Kiwi Spannavegen og opp mot Fjellmyr å ha vært stengt siden august 2018.

Hva er blitt gjennomført

Vann- og avløpsledninger i Storasundgata er byttet ut, og ny sykkelvei er etablert. Gravearbeidet som er gjennomført strekker seg fra krysset i Spannavegen og østover til krysset ved Fridtjov Øvrebøes gate. Her er det lagt ned ny vann- og avløpsledning samt overvannsrør. En formidabel jobb er gjort.

Haugesund kommune driver kontinuerlig med utskifting av gamle vann- og avløpsledninger. Gamle rør skal skiftes ut, og gamle avløpsledninger skal separeres slik at kloakk får et rør og regn- og veivann får eget rør. Kloakk blir da ledet til kloakkrenseanlegget på Årabrot, mens regn- og veivann blir sluppet til nærmeste sjø/vassdrag.

Les om prosjektet her >>> 

Bildet viser dimensjon på rørene i Storasundgata.  Foto: Tor Kåre Mæland    Bildet viser kummer som er satt ned i Storasundgata.  Foto: Tor Kåre Mæland

Utskrift