Har plassert ut temperatursensorer

NTNU studentene Øystein Molvik, Ida Turøy og Bjørge Nesset er godt i gang med sommerjobbprosjektet for Haugesund kommune og Atea. Nå har de plassert ut senosorer i Karmsundgata som kan gi mindre salt på veiene.

Studentene stod ganske fritt i valg av oppgaver da de startet opp i juni og valgt å fokusere på sensorteknologi. De har blant annet plassert ut en sensor i krysset med Karmsundgata og Stavangergata. Dette er temperatursensorer med ledninger ned i jorda som igjen sender informasjon om temperatur, slik at en ikke salter vegene før det er behov for det. Dette vil spare både veiene og bilene.

Planen er å sette ut seks ulike senorer i Haugesund kommune. Tre sensorer som måler temperatur i veibanen, to sensorer vil bli plassert ut for å måle temperatur i vann ved badeplasser i tillegg til en miljøsensor på revmatismesykehuset. Miljøsensoren vil kunne gi data om forurensing, temperatur og støy.

Haugesund kommune, sammen med Atea, er blant flere bedrifter som har gitt 46 universitetsstudenter sommerjobb i regi av Sildikon Valley.

Badetemperaturer >>>

Les mer om Sildikon Valley studentene til Haugesund kommune >>>

Les om Sildikon Valley her >>>

 Temperatursensor utplassert i Karmsundgata. Foto: Idar H. Pedersen   Temperatursensor ved Karmsundgata. Foto: Idar H. Pedersen

Temperatursensor utplassert i Karmsundgata. Foto: Idar H. Pedersen

Utskrift