Taket på rådhuset skal skiftes - endring av kjøremønster i Rådhusgata

Det vil pågå arbeider med utskiftning av taket på rådhuset ca ett år frem i tid. I denne forbindelse blir Rådhusgata enveiskjørt og parkeringsplassene langs gata blir reservert til arbeidere.

 

Det vil bli mulig å kjøre ut sørover Rådhusgata i retning sjukehuset, mens innkjøring her blir forbudt.

Spørsmål rettes til Bolig, bygg og eiendom v/Oddbjørn Solli, telefon 953 39 474.

Rådhusgata blir ensveiskjørt i en periode.  Foto: Wenche Johnsen

Rådhusgata blir ensveiskjørt i en periode. Foto: Wenche Johnsen

 

Utskrift