Nytt sykkelfelt i Rogalandgata

Haugesund kommune, i samarbeid med Sykkelbyen Haugesund-Karmøy, har denne uken etablert sykkelfelt i kvartalet utenfor Skeisvang videregående skole. 

Dette er det første tiltaket i et forprosjekt utarbeidet for sykkeltiltak i hele Rogalandsgata, fra Storasundsgata i sør til Haugebanen i nord, en viktig sykkeltrasé fra sør til nord i Haugesund. Tiltaket utenfor Skeisvang er en del av strakstiltak i Rogalandsgata og målet med prosjektet er å legge til rette for sykkel, slik at det blir trygt og attraktivt for syklisten.

Arealet der sykkelfeltet nå ligger ble tidligere brukt til levering og henting av elever med privatbiler. Det oppfordres nå til å ikke stoppe eller parkere i sykkelfeltet.

Trafikksikkerheten vil også bli bedret med tiltaket. Av– og påstigning for skolebussene til Skeisvang og HTG er nå flyttet fra området utenfor skolen og til Hordaplass. Fartsgrensen settes ned til 30 km/t.

Forholdene langs Bråvallagata på nordsiden av skolen er også forbedret for både gående og syklende. Sykkelveien vil forlenges inn Stordgata og videre inn i idrettsparken.

Oversiktskart Rogalandgata - Skeisvang

Oversiktskart Rogalandgata - Skeisvang (pdf)

Utskrift