Sykepleier- og vernepleierstudenter på oppløpssiden

Mandag 19. august ble 3. års sykepleier- og vernepleierstudenter ved Høgskulen på Vestlandet tatt varmt i mot i bystyresalen på Haugesund rådhus. De starter nå på sin siste praksisperiode i Haugesund kommune.

Studentene ble ønsket velkommen av kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørsen som fortalte litt om rådhuset, Haugesund kommune som arbeidsplass og hvor viktig og bredt tjenestetilbudet er. 

Kommunaldirektør Sissel Hynne pratet om hvilken viktig tid studentene nå har foran seg.  Tidene har forandret seg ganske mye fra hun selv begynte i helse- og omsorgssektoren. Hun fortalte om sin utdannelse og arbeidshistorikk i Haugesund kommune, og hvordan det har ført henne til jobben hun har i dag, som kommunaldirektør.  Dersom du takker ja til en jobb i kommunen får du mange varierte og spennende oppgaver. Du vil møte mange forskjellige mennesker og kjekke, dyktige kollegaer.  I tillegg har du også gode muligheter til avansement i jobben.

Studentene fikk også presentert de ulike fagområde der lederne på disse områdene fortalte om arbeidsplassene sine og hva sykepleierstudentene kom til å møte ute i praksis.  I tillegg til lunsj, fikk studentene både giveaways og mange gode råd med på veien.  Vi ønsker dem all mulig lykke og håper de velger Haugesund kommune som sin arbeidsplass i fortsettelsen!

 Anette Nesheim og Mariell Aamot fra Bjørgene omsorgssenter fortalte om jobben sin som sykepleiere. Foto: Wenche S. Johnsen

Anette Nesheim og Mariell Aamot fra Bjørgene omsorgssenter fortalte om jobben sin som sykepleiere.

Foto: Wenche S. Johnsen

Utskrift