Nytt kunstgress med biologisk materiale

Etter mye fokus på utfordringer knyttet til granulat i kunstgressbaner i Norge vedtok Haugesund bystyre den 13. mars at det legges ned forbud mot bruk av gummigranulat på våre kommunale kunstgressbaner.

Dette medførte at planlagt rehabilitering av bane 2 i idrettsparken og Sakkestadbanen ble utsatt i påvente av nye forskrifter knyttet til innfyll og tiltak på norske kunstgressbaner. Ny forskrift forventes vedtatt i Stortinget i løpet av høsten 2019. Kommunedirektøren forslo derfor at banen i Skåredalen ble prioritert i 2019 og at det her skulle legges innfyll av biologisk materiale.

Anbudsgrunnlaget for nytt dekke ble sendt ut i april og kontrakt for rehabilitering ble inngått med SportSurface. 

Arbeidet med rehabiliteringen ble avsluttet i midten av august.

Anlegget fremstår nå som et flott bydelsanlegg med innfyll av biologisk nedbrytbart materiale bestående av kork og kokos. Det blir spennende å følge utviklingen av denne banen med tanke på kvalitet og brukeropplevelse.

I løpet av høsten 2019 vil det også skiftes belysning på banen hvor vi går over fra tradisjonell halogenbelysning til LED-belysning på banen.

Skåredalen skole med bane. Foto: Idar H. Pedersen

Skåredalen skole med bane. Foto: Idar H. Pedersen

Utskrift