Underskrev avtale med Emden

Haugesund kommune ved ordfører Arne-Christian Mohn underskrev i dag en avtale med oberbûrgmeister Bernd Bornemann fra Emden. Avtalen innebærere en felles satsing på "Grønn energiteknologi og digitalisering".

Vennskapsbyene Emden, i forbundsrepublikken Tyskland, og Haugesund kommune har utviklet et godt og suksessrikt samarbeid. I forbindelse med et besøk i mai 2019, kom man fram til ett område der en ønsket å intensivere og videreutvikle samarbeidet. 

Områder en skal samarbeide om

Bærekraftig forsyning av vennskapsbyene og deres regioner med fornybar energi, der målet er å bli en grønn by (Green City) og en grønn region. Det finnes ulike arenaer/initiativer der det kan være naturlig at vennskapsbyene utveksler informasjon. Her kan nevnes Intelligente Energistadt Emden (Siemens), Greentech Ostfriesland, Hydrogen Valley, RENergi og andre allerede eksisterende og fremtidige initiativer.

Utvikling av vennskapsbyene og deres region til Smart Cities / Sustainable Cities og/eller regioner. Målet er å forbedre livskvaliteten til menneskene som bor i regionen og styrke og videreutvikle næringslivet. Utveksling av informasjon kan særlig skje i forbindelse med utbygging av nett-teknologi (glassfiber og trådløs teknologi, f.eks. LoRaWan), slik at kunnskapen kan komme til anvendelse som i Internet of Things (IoT og IoT-plattformer).
Fremtidige områder kan være intelligent mobilitet (f.eks. smart ferry projekt) og andre allerede bestående eller fremtidige digitaliseringsinitiativer.

Videreutvikle samarbeidet mellom HVL(Høgskolen på Vestlandet) og HSE/L (Hochschule Emden/Leer) med mål om framtidige Horizon Europe - prosjekter gjennom EU.

Intensjonsavtale

Både Haugesund kommune og Emden skrev også under på en intensjonsavtale med United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC) ved Kari Aina Eik. U4SSC er et FN-initiativ som arbeider for smarte bærekraftige byer. Det vil si innovative byer som bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT) og andre midler for å forbedre livskvaliteten, effektiviteten i bydrift og tjenester og konkurranseevne, samtidig som den sikrer at den oppfyller nåværende og fremtidige generasjons behov med hensyn til økonomiske, sosiale, miljømessige så vel som kulturelle aspekter.

Ålesund kommune har inngått en slik avtale og Haugesund kommune ser på muligheter for samarbeid med dem.

Oberbürgmeister der Stadt Emden, Bern Bornmann og ordfører Arne-Christian Mohn underskriver samarbeidsavtelen. Foto: Idar H. Pedersen

Oberbürgmeister der Stadt Emden, Bern Bornmann og ordfører Arne-Christian Mohn underskriver samarbeidsavtelen. Foto: Idar H. Pedersen

Oberbürgmeister der Stadt Emden, Bern Bornmann og ordfører Arne-Christian Mohn. Foto: Idar H. Pedersen

Oberbürgmeister der Stadt Emden, Bern Bornmann og ordfører Arne-Christian Mohn. Foto: Idar H. Pedersen

Haugesund kommune og Emden skrev under på en intensjonsavtale med United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC) ved Kari Aina Eik. Foto: Cathrine Grindheim

Haugesund kommune og Emden skrev under på en intensjonsavtale med United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC) ved Kari Aina Eik.
Foto: Cathrine Grindheim

 

Utskrift