Slutt på brevpost til næringsdrivende og organisasjoner

eForvaltningsforskriften pålegger alle enheter som er registrert i Enhetsregisteret å kunne motta forsendelser fra kommunal og statlig forvaltning elektronisk. Haugesund kommune vil slå av funksjonen med ettersending av brevpost til adressater som har organisasjonsnummer med virkning
fra 1. november 2019.

Næringsdrivende, organisasjoner og lag/foreninger som er registrert i Enhetsregisteret kan ikke reservere seg og kreve ettersending som brevpost.  Forsendelsene kommer i enhetens meldingsboks i Altinn. Varsel om forsendelsene sendes på epost og/eller SMS avhengig av hva enheten har registrert i Altinn. Det sendes nytt varsel etter 1 uke dersom forsendelsen ikke er åpnet.   

Har organisasjonen din kontroll på hvem som tilgang til forsendelsene i Altinn?

Les om tilgangsstyring og få tips på Altinn.no>>>

Innloggingsbilde i Altinn - din digitale postboks

Innloggingsbilde i Altinn - din digitale postboks

Utskrift