Gartnerplan 2019 - 2023

Gartnerplanen 2019 – 2023 skal understøtte kommunens overordnede visjon, og belyse muligheter for faglig skjøtsel og drift av kommunens grøntanlegg.

 Her finner du den nye gartnerplanen>>> 

Keiserkrone. Foto: Inghild Fludal

Keiserkrone. Foto: Inghild Fludal

Utskrift