Kommune-Kari har vært en suksess

Siden oppstarten i juni 2018 har kommunens digitale medarbeider, Kommune-Kari, svart på over 20 000 spørsmål. Nesten halvparten av spørsmålene er blitt besvart utenom åpningstiden. Det må vi si har vært en suksess så langt.

På statistikkene som kommunen har hentet ut kan vi også finne ut hvilke spørsmål og fagområder byens innbyggere kontakter kommunen for å få svar på. Dette gir oss mulighetene til å forbedre svarene på enkelte områder og legge inn flere svar på andre. Kommune-Kari er i stadig utvikling. I juni 2018 hadde Kommune-Kari ca. 3200 svar i sitt bibliotek. I september 2019 ligger det inne 5910 svar. Vi ser at Kommune-Kari nå forstår flere og flere av de spørsmålene som kommer inn.

Færre telefonhenvendelser

En av gevinstene for kommunen er at Kommune-Kari gir færre henvendelser på telefon. Når byens innbyggere søker informasjon eller en tjeneste tar nettsider, sosiale medier og Kommune-Kari mer og mer over. Innbyggerkontakten skjer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. 

Veien videre

Kommune-Kari er i utvikling og målet er å få til integrasjoner mot fagsystemer og skjema. Da kan byens innbyggere få hjelp av Kommune-Kari ved utfylling av skjema og de kan sjekke status på søknader hos kommunen.  For Haugesund kommune har det så langt vært en suksess å ta i bruk denne verdensledende teknologien innen virtuelle roboter, som igjen bidrar til at informasjon gjøres tilgjengelig for byens innbyggere.

En påminnelse

Kommune-Kari er som andre ansatte. Hun trenger tilbakemeldinger for å utvikle seg. Dette gjør du ved å gi tommelen opp dersom du er fornøyd og tommelen ned dersom du mener svaret du får ikke er godt nok. 

Statistikk over bruken av Kommune-Kari. Illustrasjon

KommuneKari

Utskrift