Disse finner du i bystyret de neste fire årene

Klokken 18.00 tirsdag ettermiddag var alle stemmene fra kommune- og fylkestingsvalget telt opp. Spørsmålet mange stiller seg er hvilke 49 representanter blir å finne i bystyret den neste perioden.

Slik det ser ut nå vil følgende personer representer partiet under bystyremøtene på Haugesund rådhus. Partiene er satt opp i alfabetisk rekkefølge. 

ArbeiderpartietRådhuset fra nord vest wj

 • Arne-Christian Mohn
 • Johanne Halvorsen Øveraas
 • Ingeborg Skjølingstad
 • Tor Inge Fredriksen
 • Kjell Inge Bråtveit
 • Geir Fiskaaen Lie
 • Hege Østensjø
 • Tønnes Bernhard Tønnesen
 • Mercedes Yeni Aarvik
 • Nina Westerlund Lie
 • Eline Jacobsen Vikse
 • Åse Viland
 • Herdis Gunn Rødne
 • Roald Bø
 • Thor Dagfinn Bjelland

Fremskrittspartiet

 • Svein Erik Indbjo
 • Cathrine Lende Storesund
 • Tor-Finn Isaksen
 • Gunn Margot Bendiksen
 • Arne Trygve Løvvik
 • Svein Inge Huseby

Høyre

 • Harald Larssen Lønning
 • Nils Konrad Bua
 • Gunnar Amundsen
 • Sjur Risanger
 • Tor-Kjell Bergjord
 • Helge Ytterøy L'Orange
 • Marianne Eidesvik
 • Karoline Sjøen Andersen
 • Anders Amundstad-Balle
 • Ulrikke Nesheim Heldal
 • Gudvin Selsås
 • Egil Sundve
 • Kjell Sternhoff
 • Rita Leinan

Kristelig Folkeparti

 • Tom Landås
 • Natalia Kondarewicz

Miljøpartiet De Grønne

 • Bjørn-Erik Davidsen
 • Yvonne Ekrene Lien
 • Kari-Marie Høyvik Holmstrøm

Pensjonistpartiet

 • Ove Ellefsen
 • John William Pettersen

Rødt

 • Stig Riise Pettersen

Senterpartiet

 • Tor Inge Eidesen
 • Siw Irene Bogshamn

Sosialistisk Venstreparti

 • Trine Meling Stokland
 • Vegard Engesli
 • Lise Synnøve Neeraas Langåker

Venstre

May Britt Vihovde

 Fullstendig liste med varamedlemmer finner du her >>>

Utskrift