Din tid er verdifull for barnet ditt - gratis foreldrekurs

Tirsdag 15. oktober 2019 inviteres du til gratis foreldrekurs på Scandic Maritim med temaet "Din tid er verdifull for barnet ditt".

  • Barn trenger tilstedeværende voksne for å ha en sunn utvikling
  • Kvalitetstid med barnet ditt kan fremme et trygt og sterkt bånd mellom dere
  • Tiden du tilbringer med barnet ditt, har stor betydning for barnets hjernehelse

Psykologspesialistene, Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson, viser oss hvordan barns gryende selvstendighet og læring utvikles i samspill med foreldrene og omgivelsene rundt barnet.
De viser hvordan trygghetssirkelen kan danne utgangspunkt for god omsorg.

STED: Scandic Maritim
FOREDRAGSHOLDERE: Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson

    IdaStig

Meld deg på via kommunens kursportal >>>

Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson har lang erfaring fra terapeutisk arbeide og var en rekke år knyttet til Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. De er kursholder og supervisor i behandlingsprogrammet Circle of Security og har sammen ansvaret for implementeringen i Norden. De har skrevet bøkene Mikroseperasjoner, Se barnet innenfra og Se eleven innenfra.

slider2 1

Utskrift