Nye lærlinger ble ønsket velkommen

Tirsdag denne uken inviterte kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen og personalsjef Morten Meland første-års lærlinger og foresatte til en hyggelig sammenkomst på Haugesund rådhus. 

Haugesund kommune har tatt inn 39 nye lærlinger som startet opp i august i år, og vi har dermed totalt 61 lærlinger inne i kommunen. I tillegg starter det ytterligere 2 lærlinger fra nyttår. 6 av lærlingene er tilknyttet prosjektet «Menn i helse». Målet er å øke til 75 lærlinger innen 2022, noe som tilsvarer Kommunenes sentralforbund (KS) sin anbefaling om 2 lærlinger per tusen innbyggere.

Tabellen under viser den totale fordelingen av lærlinger per august 2019.

 

 Fag Første-års lærling  Andre-års lærling   Totalt 
 Helsearbeiderfaget  23 14  37 (+2) 
 Barne- og ungdomsarbeiderfaget  10 16 
 Kontor og administrasjon  2
 Institusjonskokk  0
 Anleggsgartner  1
 Kjemiprosess  1
 Logistikk  1
Byggdrifterfaget 3 år 0 0 0
IKT service 1 1 2
Totalt 39 22 61 + 2

Haugesund kommune er godkjent som lærebedrift i alle fagene i tabellen, og vi har en ambisjon om å bli godkjent i enda flere. Det er imidlertid ikke alltid like lett å få tak i lærlinger, spesielt i de tekniske fagene. Per i dag har vi derfor ikke inne lærling i byggdrifterfaget, men vi håper å kunne starte opp et læreløp også i dette faget i 2020. Kommunen er en stor arbeidsplass med mange varierte og spennende arbeidsoppgaver, noe som gjør at lærlingene våre får mange interessante utfordringer i læretiden.

I tillegg til lærlingene som går ordinære lærlingeløp, har Haugesund kommune i flere år hatt inne VG3-elever med tilpassede læreløp. Dette er en ordning kommunen samarbeider med fylkeskommunen og videregående skoler om, og planen er å ta inn VG3-elever også nå i 2019.

Lærlinger i Haugesund kommune i 2019. Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Bak fra venstre mot høyre

Morten Meland, Tuva Johnstad Aarseth, Eline Frugaard Pedersen, Vigdis Elin Vikse Monsen, Alexander Svandalsflona Dagsland, Dominika Sandra Domoradzka, Thea Lillesand, Charlotte Smørdal Vikedal, Atefeh Ahmadi og Ole Bernt Thorbjørnsen.

Rad 2 fra venstre mot høyre

Anne Grethe Thorvaldsen, Sindre Pedersen, Victoria Børseth Bjørnsen, Ganesh Dhital, Alexander Pettersen, Marie Stange, Antonio Sae-Lao, Emilie Mathiassen, Nafisa Dahir Mahamud og Rima Adam Said Ahmed.

Første rad fra venstre mot høyre
Elise Dybvik Jensen, Stian Bentsen, Jannicke Bøe Bal, Robert Haugland, David Alexander Kendall Skaatan, Else Elen Langelandsvik, Eirin Knudsen og Benedicte Bendiksen.

Ikke tilstede da bildet ble tatt
Miko Suzuki, Ruben Åse Asbjørnsen, Erik Høvring Westergaard, Njål Attila Erland, Ida Andersen Salomonsen, Brynhild Wannberg, Eline Horneland Bjørge, Jeanett Bråtveit Kirketeig, Rajia Kristina Jacobsen, Andreas Vikse Dahle, Anders Langeland, Espen Hansen Amdal, og Robin Michael Gordon

 

Utskrift