Koalisjonen er enige og fortsetter samarbeidet

Partiene Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har inngått en samarbeidsavtale for å fortsatt styre Haugesund i fire nye år. Partiene har til sammen 27 representanter i det nye bystyret. Venstre har trukket seg ut av samarbeidet.

Ordfører Mohn forteller at forhandlingene har vært omfattende og grundige. Alle partiene synes de har fått satt sitt preg på avtalen som gir et godt grunnlag for fortsatt konstruktivt samarbeid.

Ny varaordfører

Under pressekonferansen torsdag 19. september kom det frem at partiene har valgt Trine Meling Stokland (SV) som ny varaordfører. Hvem som skal sitte i ulike utvalg og komiteer er ikke på plass enda, men leder i Plan- og miljøutvalget er tildelt Senterpartiet, mens Arbeiderpartiet får leder i Oppvekststyret og leder for Kultur, idrett og frivillighet. Leder i helse- og omsorgsstyret blir Tom Landås (KrF), et verv han forøvrig har hatt de fire siste årene.

 Formannskapet

I formannskapet vil Arbeiderpartiet ha tre plasser i tillegg til at Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet får hver sin plass. Det vil si at Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet ikke får plass i formannskapet. Høyre, Fremskrittspartiet og kanskje Venstre vil fylle resten av plassene.

Se video fra pressekonferansen nederst. 

(Trykk på bilde for full størrelse)

Kaolisjonen representert med lederne i de seks partiene. Foto: Idar H. Pedersen    Trine Meling Stokland blir ny varaordfører. Foto: Idar H. Pedersen

Bilde 1: Koalisjonen her representert med lederne i de seks partiene.
(Fra venstre: Bjørn-Erik Davidsen (MDG), Tor Inge Eidesen (Sp), Johanne Halvorsen Øveraas (Ap), Arne-Christian Mohn (Ap), Trine Meling Stokland (SV), Tom Landås (KrF) og Ove Ellefsen (Pp)

Bilde 2: Trine Meling Stokland (SV) blir ny varaordfører.

Foto: Idar H. Pedersen

 Video: Wenche Johnsen

Utskrift