Rådhusgata stenges helt

Haugesund kommune er i gang med å legge nytt kobbertak på byens rådhus. Det er planlagt at arbeidene vil pågå ut november i 2020. I den forbindelse vil byggearbeidene påvirke trafikken i omkringliggende gater.

Det er i hovedsak Rådhusgata som blir mest berørt av dette. Denne blir nå stengt for trafikk da tidligere plan med enveiskjøring her ikke fungerte. Fortau stenges ikke. Det er varslet i Nygata at Rådhusgata er stengt. Vi ber alle vise hensyn og følge oppsatt skilting.

Kart som viser skilting når Rådhusgata er stengt. Øverste kartutsnitt viser skilting ved Grytå.

Kart som viser skilting når Rådhusgata er stengt. Øverste kartutsnitt viser skilting ved Grytå.

Rådhusgata blir nå helt stengt ut november 2020. Foto: Wenche Johnsen

Rådhusgata blir nå helt stengt ut november 2020. Foto: Wenche Johnsen

Utskrift