Nå kan du søke økonomisk sosialstønad elektronisk - DIGISOS

Haugesund og Utsira har nå startet med elektronisk søknad om økonomisk sosialhjelp (DIGISOS). Dette betyr at innbyggere i Haugesund og på Utsira nå har mulighet til å søke om økonomisk sosialhjelp elektronisk i stedet for å søke på papirskjema. Dette betyr at søknaden kommer raskere til NAV Haugesund, og det vil være enklere og tryggere for den enkelte bruker å fylle ut søknaden.

Den nye løsningen gjør at innbyggere kan søke hjemmefra hele døgnet. For å søke sosialhjelp digitalt må man logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger.

Bruker kan logge seg på www.nav.no via mobiltelefon eller på data for å få levert inn sin søknad.

Trenger man hjelp til utfyllingen, kan man ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Mange kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Søkere som av ulike årsaker ikke kan eller vil benytte seg av den digitale kanalen, kan fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad.

 

For å se på løsning klikk deg inn på en presentasjon som viser vår nye løsning:

 Bilde med lenke til presentasjon som viser løsningen DIGISOS

 

 Bilde med lenke til presentasjon som viser løsningen DIGISOS

 

Utskrift