Byggsøk stenger høsten 2020

Fem leverandører og Oslo kommune har nå lansert nye, moderne søknadsløsninger for byggesak, og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) stenger derfor ByggSøk for nye søknader fra 1. oktober 2020.

Byggsøk baserer seg på gammel teknologi og tilfredsstiller ikke moderne krav til fleksibilitet og brukervennlighet. Alle profesjonelle aktører i byggenæringen kan nå ta i bruk nye søknadsløsninger for byggesak. De nye søknadsløsningene gir bedre brukertilpasning i tillegg til store besparelser for samfunnet og byggenæringen.

Les hele artikkelen til Direktoratet for byggkvalitet: Byggsøk stenger høsten 2020

Illustrasjonsbilde

Utskrift