Foreslå kandidater til idrettspris og idrettsstipend

Haugesund kommune tildeler årlig idrettsprisen samt idrettsstipend. En komite bestående av ordfører, leder av oppvekststyret, leder av Haugesund idrettsråd og idrettssjef avgjør hvem som mottar idrettsprisen og idrettsstipendet.

Idrettsprisen skal være en honnør til den idrettsutøver som for inneværende har oppnådd de beste idrettslige resultater.

Idrettsstipendet skal primært være et bidrag for idrettsutøvere og ledere til personlig videreutvikling og samtidig tjene som stimulans og inspirasjon for fortsatt innsats for idrettslivet i Haugesund.

Organisasjoner, enkeltpersoner mv. anmodes om å komme med grunngitte innspill på kandidater.

Frist for å komme med grunngitte forslag på kandidater er den 15. november 2019.

Idrettsprisen og idrettsstipendet vil bli delt ut under ordførerens nyttårsmottakelse i Festiviteten den 4. januar 2020.

Grunngitte forslag til kandidater sendes til:
 og merkes med saksnummer 2019/7437

eller per post til

Haugesund kommune KD Kultur, idrett og frivillighet
Virksomhet idrett Att. Kjetil Lande
Postboks 146
5501 Haugesund

 I 2017 ble idrettsprisen delt ut til daværende FKH-spiller Kristoffer Haraldseid. Foto: Idar H. Pedersen

Utskrift