Kommunedirektørens forslag til budsjett

Fredag 25. oktober klokken 09.00 vil kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen legge frem sitt forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 i bystyresalen på Haugesund rådhus.

Budsjettdokumentet ligger digitalt i Framsikt. Opptak av komunedirektørens framlegg finner du på KommuneTV https://haugesund.kommunetv.no/no/archive/198

Rådmannen legger fram budsjett og økonomiplan. Foto: Idar H. Pedersen

Utskrift