Stipend og priser 2020

Haugesund kommune deler hvert år ut kulturstipend, kulturpris, idrettsstipend og idrettspris til personer som har utmerket seg og gjort en betydningsfull innsats innen sitt område. Nå kan du sende inn forslag på aktuelle kandidater.

HAUGESUND KOMMUNES KULTURSTIPEND 2020

Kulturstipendet skal primært hjelpe kunstnere og andre kulturarbeidere tilhørende Haugesund til videreutvikling innen sitt område, og også tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Haugesund. Kulturstipendet er på kr 50.000,- og kan i sin helhet deles ut til en person eller fordeles på flere.

HAUGESUND KOMMUNES KULTURPRIS 2020

Kulturprisen skal primært være en honnør for langvarig og/eller særs betydningsfull innsats for kulturlivet i Haugesund. Frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner, enkeltpersoner m.v anmodes om å legge fram grunngitt forslag på kandidater.

Utdeling vil skje under Ordførerens nyttårsmottakelse i Festiviteten 4. januar 2020.

Søknad/forslag sendes pr.mail eller post til:

Kultur, idrett og frivillighet
Pb 145
5501 HAUGESUND

Søknadsfrist: 15.november 2019
Tlf: 52 74 33 81
E-post

Kontaktperson er adm. konsulent Solveig K. Gerhard telefon 52 74 33 81

HAUGESUND KOMMUNES IDRETTSSTIPEND 2020

Idrettsstipendet skal primært være et bidrag for idrettsutøvere og ledere til personlig videreutvikling og samtidig tjene som stimulans og inspirasjon for fortsatt innsats for idrettslivet i Haugesund. Idretts stipendet er på kr 50.000,- og kan i sin helhet deles ut til en person eller fordeles på flere.

Organisasjoner, enkeltpersoner mv. anmodes å komme med grunngitte innspill på kandidater.

HAUGESUND KOMMUNES IDRETTSPRIS 2020

Idrettsprisen skal være en honnør til den idrettsutøver som for 2019 har oppnådd de beste idrettslige resultater.
Grunngitte forslag til kandidater sendes til og merkes med saksnr 2019/7437

Utdeling vil skje under Ordførerens nyttårsmottakelse i Festiviteten 4.jan 2020

Søknad/forslag sendes:
Haugesund kommune KD Kultur, idrett og frivillighet
Virksomhet idrett attn. Kjetil Lande Postboks 145, 5501 HAUGESUND

SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2019
E-post:

Kontaktpersoner Virksomhetsleder idrett - Kjetil Lande tlf. 52 74 33 97

 

Prisvinnere i 2018. foto: Idar H. Pedersen

Utskrift