Du er en del av Norges beredskap

Selv om vi lever i et trygt land kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Og hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Hvordan forbereder jeg meg?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet konkrete råd som du kan lese på sikkerhverdag.no. Her finner du blandt annet forslag til et beredskapslager for å klare seg hjemme i minst tre døgn. Du kan også lese om egenberedskap i informasjonsheftet "Du er en del av Norges beredskap" (PDF).

Illustrasjonsfoto: Fotograf: G. Røkeber/DSB

Foto: G. Røkeberg/DSB

Utskrift